Welkom bij GV Voorwaarts
Welkom bij GV Voorwaarts
Welkom bij GV Voorwaarts
Welkom bij GV Voorwaarts

Bestuur & Trainers & Commissies

Ledenadministratie

Kijk voor meer informatie bij ledenadministratie.
Ingrid Kanen info@gvvoorwaarts.nl 

Bij vragen betreft de contributie kan er gemaild worden met penningmeester@gvvoorwaarts.nl 

Correspondentie bestuur/secretariaat

Correspondentie kan gericht worden aan het secretariaat:

GV Voorwaarts
Vennekerhei 59
5508 WB Veldhoven
secretariaat@gvvoorwaarts.nl

Trainers Voorwaarts 

Train(st)er Mail

Abby Kanen abby@gvvoorwaarts.nl

Ad van de Boogaard ad@gvvoorwaarts.nl        

Anke Eliens anke@gvvoorwaarts.nl       

Bianca van de Vorst bianca@gvvoorwaarts.nl    

Carlijn Hoogenboom carlijn@gvvoorwaarts.nl 

Chantal van Deursen-Engel  chantal@gvvoorwaarts.nl

Elly Hoogenboom elly@gvvoorwaarts.nl

Ellen de Haas ellen@gvvoorwaarts.nl 

Henk Smits henk@gvvoorwaarts.nl

Ivar Hensen ivar@gvvoorwaarts.nl 

Renate Heijmans  renate@gvvoorwaarts.nl 

Ingrid van den Boogaard ingrid@gvvoorwaarts.nl 

Justin Nabben justin@gvvoorwaarts.nl 

Karin Smolders karin@gvvoorwaarts.nl

Kristie Meulenbroeks kristie@gvvoorwaarts.nl 

Laure Veen laure@gvvoorwaarts.nl 

Marjanne Smits marjanne@gvvoorwaarts.nl

Marijke/ Ingrid Steutel 040-2541544

Koen Steutel  koen@gvvoorwaarts.nl of 06- 19763510

Marleen Pulles marleen@gvvoorwaarts.nl

Marisa Kip marisa@gvvoorwaarts.nl 

Marloes Lier marloes@gvvoorwaarts.nl

Martine v/d Heijden martine@gvvoorwaarts.nl

Michel van Beek michel@gvvoorwaarts.nl

Naema Ayal naema@gvvoorwaarts.nl

Paulien van barschot paulien@gvvoorwaarts.nl

Reinier Bloemen                 reinier@gvvoorwaarts.nl

Rianne Verhoef rianne@gvvoorwaarts.nl

Tom van der Vorst tom@gvvoorwaarts.nl

Laura Welzen  laura@gvvoorwaarts.nl 

De Technische Commissie

De technische commissie stelt zich ten doel om d.m.v. de diverse trainingen de verschillende categorieën test -en wedstrijdgroepen voor te bereiden op wedstrijden. Deze wedstrijden liggen zowel op verenigings, regionaal -en nationaal niveau. Tevens stelt de TC zich ten doel om doorstroming te bevorderen van uit de jeugd recreatiegroepen naar de wedstrijdgroepen, m.b.v testen, via informatie van derdenen het geven van trainingen aan speciaal hiervoor samengestelde groepen. Daarnaast organiseert de TC diverse competitiewedstrijden en de clubkampioenschappen. Voor wedstrijd -en recreatieturn(st)ers wordt ieder jaar het stimuleringsturnen georganiseerd. De TC onderhoudt daarnaast ook nauwe contacten met andere verenigingen, de regio en nationale turnbond op turntechnisch gebied.

tc@gvvoorwaarts.nl

De Kleutercommissie

De kleutercommissie houdt zich bezig met bewegingslessen voor de kinderen t/m 6 jaar. We hebben voor de kinderen vanaf 1,5 jaar ouder- en kindgym en vanaf 3 jaar kunnen kinderen deelnemen aan de kleutergym. Tijdens deze lessen willen we ze spelenderwijs kennis laten maken met plezier in bewegen en uw kind begeleiden in zijn of haar persoonlijke motorische ontwikkeling. Ook komt hierbij spel en bewegen op muziek naar voren. 
Naast de wekelijkse lessen organiseert de kleutercommissie, een carnavalsochtend, een demonstratiedag ( grote kijkles) en het jaarlijkse Sinterklaasfeest. 

De kleutercommissie streeft ernaar uw kind een fijne tijd bij Voorwaarts te bezorgen, in de hoop een goede doorstroming te bevorderen naar de jeugdgroepen, zodra het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft.
kleuter@gvvoorwaarts.nl

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie richt zich op de leden van ± 6 t/m 17 jaar.

Buiten de gymlessen om kunnen de jeugdleden van Voorwaarts deelnemen aan allerlei activiteiten. De commissie organiseert voor deze leeftijdsgroepen o.a. speldagen, carnavalsbal en neemt deel aan regio activiteiten.
jeugd@gvvoorwaarts.nl

De Kampcommissie

De kampcommissie organiseert elk jaar na de zomervakantie een jeugdweekend, van vrijdagavond tot zondagavond, voor de leeftijdscategorie 9 tot en met 15 jaar zowel jongens als meisjes.

De weekenden vinden plaats in/op een kampeerboerderij en omvatten allerlei spelen zoals bosspelen, speurtochten etc.

Buiten de vaste kampstaf ( 8 personen ) wordt er per groepje kinderen ( 6-8 ) een aparte leid(st)er aangesteld welke de kinderen het gehele weekend begeleidt. Het kampweekend is een onvergetelijke activiteit, dus dit mag je niet missen.
kamp@gvvoorwaarts.nl

De Commissie B.O.M

De commissie Bewegen Op Muziek organiseert die activiteiten, die betrekking hebben op bewegen op muziek. Denk hiermee aan de “Funny Day”, het “B.O.M. Etentje” de “Fietstocht” en de “Powerwalks.
Voor de organisatie van de  Funny Day heeft de commissie B.O.M. ondersteuning van een Funny Day commissie.
Een keer per jaar wordt er een dansshow georganiseerd door de leidster van de kidsdancers (6-9 jaar) en de streetdancers (vanaf 9 jaar).
bom@gvvoorwaarts.nl

De Redactie Commissie

De redactie commissie geeft 10 maal per jaar het clubblad GYMMI uit. Op een redactievergadering wordt alle kopij besproken en informatie voor de leden verzameld.
Alle informatie van activiteiten van bestuur en commissies staan in de GYMMI, dikwijls met het betreffende inschrijfformulier.
De inhoud van GYMMI is gericht op alle leden. Zowel kleuters, jeugd, trimmers als wedstrijd leden komen ruimschoots aan bod. Gymmi, in een oplage van 600 stuks, wordt op de lessen uitgereikt.

De redactie commissie verzorgt daarnaast ook los stencilwerk voor ledenadministratie, algemeen bestuur en commissies.
redactie@gvvoorwaarts.nl

De Financiële Commissie

Deze commissie stelt zich ten doel de financiële gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij wil dat bereiken door elk jaar een begroting samen te stellen en aan de hand daarvan met de nodige soepelheid te werken.

Tevens verzorgt de commissie de ledenadministratie en de inning van de contributie inclusief de daarbij horende administratie.
penningmeester@gvvoorwaarts.nl

Personeel en organisatie

Alle zaken rondom personeel worden geregeld door de P&O manager, voor contact kunt u mailen naar:personeel@gvvoorwaarts.nl